Mmagasin_Andersenogvalla.jpg

M for Munchmuseet

Hélène har ledet det redaksjonelle arbeidet med M, et nytt kunstmagasin utgitt av Munchmuseet med unge mennesker som målgruppe.

OsloDesignFair_Andersenogvalla.jpg

Oslo Design Fair

Hélène har bidratt til utformingen av det faglige programmet til ODF 2018, mens Kristin har vært konferansier de tre siste årene.

TalentNorge_Andersenogvalla.jpg

Talent Norge

Kristin har redigert og produsert redaksjonelt innhold til Talent Norges årsrapport 2016 og 2017 i samarbeid med fotograf Birgit Solhaug.

CODA_AndersenogValla.png

CODA-festivalen

Kristin har hatt redaktøransvaret og bidratt med tekster til katalogen til Coda International Dance Festival 2017

Hott_Andersenogvalla.gif

Høtt for Festspillene

Kristin var redaktør for den andre utgaven av Høtt, et årlig kunst- og kulturmagasin utgitt av Festspillene i Nord-Norge, med tekster på engelsk. 

Kunsthåndverk_AndersenogValla.jpg

Kunsthåndverk

Kristin var én av fire gjesteredaktører for tidsskriftet Kunsthåndverk i 2016, Hélène bidro med tekst til utgaven. 

Film for Norsk publikumsutvikling til årskonferansen 2017 sammen med Birgit Solhaug

VegaScene_Jegerikkeher_foto_BirgitSolhaug.jpg

Vega Scene

Andersen & Valla var ansvarlig for å utforme en kommunikasjons- og publikumsstrategi for Vega Scenes teaterstykke "Jeg er ikke her". 

Transborder Studio_Kjære ordfører_web.jpg

Oslo Arkitekturtriennale

Hélène har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi og utformet pressemeldinger for  utstilling "Kjære ordfører" i 2017.

Isadora_AndersenogValla.jpg

Isadora

Hélène har produsert en rekke magasiner for sminkemerket Isadora i tillegg til å utforme et månedlig nyhetsbrev for merket.