Mmagasin_Andersenogvalla.jpg

M for Munchmuseet

Hélène har ledet det redaksjonelle arbeidet med M, et nytt kunstmagasin utgitt av Munchmuseet med unge mennesker som målgruppe.

OsloDesignFair_Andersenogvalla.jpg

Oslo Design Fair

Hélène har bidratt til utformingen av det faglige programmet til ODF 2018, mens Kristin har vært konferansier de tre siste årene.

TalentNorge_Andersenogvalla.jpg

Talent Norge

Kristin har redigert og produsert redaksjonelt innhold til Talent Norges årsrapport 2016 og 2017 i samarbeid med fotograf Birgit Solhaug.

CODA_AndersenogValla.png

CODA-festivalen

Kristin har hatt redaktøransvaret og bidratt med tekster til katalogen til Coda International Dance Festival 2017

nella_vita_stonewear_10.jpg

Nella Vita Stoneware

Hélène har produsert katalogen til og vært med på å utvikle en visuell profil for Nella Vita Stoneware, designet av Aina Sollie Steen, som ble lansert i 2018.

Kunsthåndverk_AndersenogValla.jpg

Kunsthåndverk

Kristin var én av fire gjesteredaktører for tidsskriftet Kunsthåndverk i 2016, Hélène bidro med tekst til utgaven. 

Film for Norsk publikumsutvikling til årskonferansen 2017 sammen med Birgit Solhaug

VegaScene_Jegerikkeher_foto_BirgitSolhaug.jpg

Vega Scene

Andersen & Valla var ansvarlig for å utforme en kommunikasjons- og publikumsstrategi for Vega Scenes teaterstykke "Jeg er ikke her". 

HØTT_290x230_cover06.jpg

Høtt for Festspillene

Kristin var redaktør for den andre utgaven av Høtt, et årlig kunst- og kulturmagasin utgitt av Festspillene i Nord-Norge.

Simone_Gr%C3%B8tte_foto_JuliePike.jpg

Simone Grøtte

Andersen & Valla har veiledet koreograf Simone Grøtte i utviklingen av ny nettside og strategisk synliggjøring med støtte fra Innovasjon Norge.